728 x 90

به آتش کشیدن مقر بسیج و تصاویر پاسدار سلیمانی در کرج و اصفهان

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

کرج-بسیج ضدمردمی -کانون شورشی۹۴۱

آتش زدن تابلو بسیج ضددانش‌آموزی

فعالیت کانون‌های شورشی در کرج

اصفهان –کانون شورشی۳۱۳

آتش زدن تابلو بلوار پاسدار قاسم سلیمانی

تهران-کانون شورشی۶۰۰

بپا خیزیم و با همبستگی ملی و گسترش قیام و خیزش روز آزادی را نزدیک و نزدیکتر کنیم

تهران

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید

مسعود رجوی: مراکز حکومتی باید درهم کوبیده شوند درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی کانون شورشی۸۸۷/ ایران را از آخوندها پس می‌گیریم / شورش ادامه دارد جواب شیخ آتش آتش شعله برکش / ایران را از چنگ آخوندها در می‌آوریم

درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای

تهران

مرگ بر خامنه‌ای روحانی زنده باد آزادی

دزفول

مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپاخیزید

بهبهان

ایران آزاد مریم رجوی

همدان

مسعود رجوی: حرف یکی بیش نیست شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپاخیزید کانون شورشی۷۲۵