728 x 90

به آتش کشیدن مراکز و مظاهر سرکوب و اختناق در شهرهای اصفهان، مشهد، اندیمشک و گناباد

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

اصفهان (بویین میاندشت) - کانون شورشی۳۸۶

به آتش کشیدن درب و تابلو بزرگ حوزه مقاومت بسیج ضدامام حسین

مشهد - کانون شورشی۵۴۲

به آتش کشیدن درب و تابلو پایگاه مقاومت بسیج ضدمردمی

مشهد - کانون شورشی۷۰۷

آتش زدن درب و تابلو پایگاه بسیج سرکوبگر ضدامام حسین

اندیمشک - کانون شورشی۶۱۲

آتش زدن فرهنگسرای ضد عاشورا و ضد زینب کبری

اندیمشک - کانون شورشی۴۴۰

به آتش کشیدن درب حوزه بسیج سرکوبگر ضد ابوذر

گناباد -کانون شورشی۱۳۰

آتش زدن بنر رژیم