728 x 90

آتش‌سوزی در شهر لبنیات میهن

آتش‌سوزی -  عکس از آرشیو
آتش‌سوزی - عکس از آرشیو

آتش‌سوزی بزرگی در اسلامشهر نزدیک تهران به‌وقوع پیوست. به گزارش رسانه‌های رژیم این آتش‌سوزی در انبار کارتن کارخانه‌ای از ساعت ۱۸ عصر روز سه‌شنبه ۱مهر شروع شد و تا ساعتها ادامه داشت.

محل حادثه یک کارخانه بزرگ لبنیاتی بود که در قسمتی از آن یک‌سوله ۱۰هزار متری با ۲ طبقه به‌عنوان انبار وجود داشت.
حدود ۳هزار متر از این انبار دچار حریق شده بود و ۳باب سوله دیگر نیز در مجاورت آن وجود داشت.

رویترز ضمن مخابره خبر این آتش‌سوزی نوشت: این آتش‌سوزی در شمار رشته‌ای از آتش‌سوزیها و انفجارهاست، که برخی از آنها در مکانهای حساس به‌وقوع پیوستند. (رویترز سه‌شنبه ۱مهر)