728 x 90

«رژیم آخوندی منبع جنگ و بی‌ثباتی در منطقه، مقاومت ایران پیام‌آور صلح و آزادی»

روز هشتم تیر یک هیأت بین‌المللی از اشرف ۳در آلبانی بازدید کرد و یک کنفرانس بین‌المللی با شرکت تعدادی از پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی در حضور رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران برگزار شد.

در این کنفرانس که تحت عنوان «رژیم آخوندی منبع جنگ و بی‌ثباتی در منطقه، مقاومت ایران پیام‌آور صلح و آزادی» برگزار شد، مریم رجوی طی سخنانی خطاب به کسانی که با شعار ضدجنگ در حمایت از رژیم به جنگ‌افروزی و بی‌ثباتی در منطقه دامن می‌زنند گفت:

«آن کسانی که مخالفت با نقض حقوق‌بشر در ایران یا افشاگری مقاومت درباره سایت‌های اتمی آخوندها را زمینه چینی جنگ معرفی می‌کردند، آیا شرم می‌کنند یا هم‌چنان در جستجوی راهی برای تبرئه رژیم‌اند؟

بله دفاع از فاشیسم دینی آن هم در زرورق ضد جنگ به واقع شرم‌آور است و البته کسی را نمی‌فریبد.»

مریم رجوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کار کرد و نتیجهٔ سیاست مماشات در افزایش سرکوب مردم ایران و به‌خاک و خون کشیدن ملتهای منطقه کارنامه حکومت آخوندی را این طور بیان کرد:

«اول، توسعه شتابان برنامه موشکی. در اواخر سال گذشته میلادی دبیرکل ملل ‌متحد اعلام کرد که رژیم ایران «هم‌چنان به آزمایش‌های موشکی مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱دست می‌زند.
دوم، واگذاری بخش زیادی از این موشکها به گروه‌های تروریستی در یمن و لبنان و عراق. در آبان گذشته رئیس‌جمهور فرانسه تأیید کرد موشک بالستیک پرتاب شده از سوی یمن به پایتخت عربستان متعلق به رژیم ایران است.
سوم، به‌خاک و خون کشیدن سوریه.
و چهارم، گسترش جنگ در یمن و سایر کشورها و دخالت هر چه بیشتر در عراق.
نتیجه این‌که جنگ‌افروزی و تروریسم آخوندها، همراه با شیطان‌سازی علیه مجاهدین، درست در همان دوره‌های بالا گرفتن سیاست مماشات، شدت و گسترش یافته است.»