728 x 90

-

سلولهای بنیادی جنینی

-

سلولهای بنیادی جنینی
سلولهای بنیادی جنینی
دادگاه عالی اروپا استفاده از سلولهای بنیادی جنینی را برای درمان ممنوع کرد. دلیل صدور حکم دادگاه عالی اروپا که با استقبال گروه صلح سبز روبه‌رو شده است، از بین رفتن جنین انسان عنوان شده است. دادگاه عالی اروپا بر اساس شکایتی که در آلمان از سوی گروه صلح سبز ارائه شده بود، استفاده از سلولهای بنیادی جنینی را ممنوع کرد.

پیشتر پژوهشگران تلاش کرده بودند تا با استفاده از سلولهای بنیادی جنینی بیماریهای پارکینسون و نابینایی را درمان کنند. آنها از دخالت دادگاه عالی اروپا در امور علمی اظهار نگرانی کردند و گفتند بیم از آن داریم که بر اساس این نوع احکام حقوقی، از توسعه بخشی از علوم تجربی در قرن بیست‌و یکم جلوگیری شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2f61802b-ccaa-4dce-bbf2-483f8c9f6cb3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات