728 x 90

خشك شدن در ياچه اروميه,قيام اروميه و تبريز,

ترس ایادی رژیم از خیزش مردم ارومیه و تبریز

-

تظاهرات مردم ارومیه علیه خشک شدن دریاچه ارومیه - شهریور90
تظاهرات مردم ارومیه علیه خشک شدن دریاچه ارومیه - شهریور90
عیسی قنبری، معاون استانداری رژیم در آذربایجان غربی، خیزش مردم ارومیه و تبریز را ”اغتشاش و آشوب“ خواند و گفت: «در روزهای اخیر عده‌یی برای نشان‌دادن اعتراض خود در ارومیه تجمع کردند، نطفه این حرکت اعتراض‌آمیز به شکل قانونی منعقد نشد به‌طوری که به نظر می‌رسد حرکتی خودجوش و مردمی نبود ولی با این وجود باور داریم احیای این دریاچه ارومیه یکی از مطالبات اساسی مردم است».
این کارگزار رژیم با ابراز وحشت افزود: «با برگزاری اغتشاش و آشوب، مشکلات زیست‌محیطی حل نمی‌شود... عصر و شب گذشته عده‌یی با سودجویی ضمن درگیری با نیروهای انتظامی موجب به هم خوردن نظم و امنیت عمومی شدند... متاسفأنه افراد سودجو اقدام به شکستن شیشه‌های 2بانک و به آتش کشیدن تعداد زیادی مخزنهای زباله شدند. در حوداث روز گذشته شاهد فعالیت گروههای ضدانقلاب بودیم که نشان می‌دهد این اقدامات از سوی دشمنان نظام برنامه‌ریزی شده است و هدف آنها نجات دریاچه ارومیه نیست».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ccdf7583-b5d0-4fb7-9efd-bcfabde82f55"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات