728 x 90

اعدام و یا قتل زیر شکنجه دو جوان اهوازی

زندان کارون اهواز
زندان کارون اهواز

اداره بدنام اطلاعات آخوندی در  اهواز خبر اعدام دو جوان عرب اهل سنت اهوازی را به خانواده  این دو زندانی داده است. اسامی این دو زندانی عبارتند از  سید حبیب رحمانی و مهدی حردانی.  سید حبیب رحمانی ۳۰ساله و متاهل دارای سه فرزند از اهالی کوی علوی در خرداد ۱۳۹۶ناپدید شد. پس از پیگیریهای مستمر خانواده وی به زندانهای و نهادهای اطلاعاتی و بیدادگاههای رژیم از وجود او در بازداشتگاه اطلاعات آخوندی مطلع می‌شوند.

اما ستاد خبری اطلاعات اهواز از وجود سید حبیب رحمانی در بازداشتگاهها اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. اما روز پنجشنبه ۲۶بهمن ماه در تماسی از ستاد خبری خانواده رحمانی احضار و اعلام می‌کنند که فرزندشان اعدام شده  است. خانواده رحمانی از طرف ستاد خبری اطلاعات اهواز تهدید شدند که نبایستی مراسم فاتحه خوانی برگزار کنند.

سید حبیب رحمانی (موسوی) پیش از این دو بار به‌دلیل فعالیتهای سیاسی بازداشت شده بود.

همچنین جوان دیگری از اهالی کوی مندلی اهواز به نام مهدی حردانی نیز اعدام شده است. ستاد خبری اطلاعات اهواز خبر اعدام مهدی حردانی را نیز به خانواده آنها داده است. از مشخصات و عکس مهدی حردانی اطلاعی در دست نیست.

از علت بازداشت این دو جوان اهوازی اطلاعی در دست نیست.