728 x 90

شكنجه در نظام پليد ,

دژخیم اسماعیلی: در زندانها شکنجه معنا و مفهوم ندارد

-

غلامحسین اسماعیلی، سردژخیم سازمان زندانها
غلامحسین اسماعیلی، سردژخیم سازمان زندانها
رئیس زندانها و شکنجه‌گاههای دیکتاتوری آخوندی به نحو ابلهانه‌یی شکنجه زندانیان را انکار کرد و مدعی شد که شکنجه در زندانهای رژیم اصلاً معنا ندارد.

دژخیم غلامحسین اسماعیلی، رئیس زندانها و شکنجه‌گاههای رژیم، در مصاحبه با یکی از رسانه‌های حکومتی و در پاسخ به سوالی در مورد شکنجه در زندانهای رژیم گفت: «... در زندانهای جمهوری اسلامی شکنجه معنا و مفهوم ندارد... شکنجه در زندانهایی انجام می‌شود که توسط پلیس اداره شده و دائماً زندانی در حال بازجویی است ولی در ایران زندانها توسط پلیس و قاضی اداره نشده و به‌صورت مستقل زیرمجموعه سازمان زندانها و تحت نظارت قوه قضاییه است».

سردژخیم زندانها و شکنجه‌گاههای رژیم، هم‌چنین در پاسخ به سوالی در مورد اعتصاب‌غذای زندانیان سیاسی، به نحو رذیلانه‌یی پاسخ داد: «جریان اعتصاب غذا بیش از آن که واقعی باشد امری تبلیغاتی است و افرادی به‌دنبال بهره‌برداری از این جریان هستند. در بسیاری از موارد زندانی نه اعتصاب کرده و نه قصد اعتصاب غذا دارد از بیرون زندان برایش اعتصاب غذا می‌سازند و رسانه‌های بیگانه آن را در بوق و کرنا می‌کنند. ما در درون زندان اعتصاب غذا به آن صورت که رسانه‌های بیگانه می‌گویند نداریم... گاهی زندانی هنگام تقسیم غذا اذعان می‌کند که در اعتصاب است. گاهی هم عملاً از دریافت غذای خود امتناع کند که البته هر امتناعی دلیل بر اعتصاب نیست چون ممکن است روزه باشد یا بیمار باشد یا خودش خوراکی مورد نظر را از فروشگاه زندان تأمین کرده باشد».

دژخیم اسماعیلی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: «در منطقه کهریزک چند ماه پیش بازداشتگاه جدیدی ساخته شده است و هیچ ربطی به بازداشتگاه غیرقانونی قبلی در منطقه کهریزک ندارد... البته در منطقه فشاپویه هم بازداشتگاه داریم».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4980da50-2e01-4a65-a58c-949c58c13d83"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات