728 x 90

توپ باران كردستان توسط رژيم,

رژیم ضدبشری آخوندی توپ‌باران روستاهای مناطق مرزی کردستان عراق را از سر گرفت

-

توپ‌‌باران کردستان عراق توسط رژیم آخوندی آرشیو
توپ‌‌باران کردستان عراق توسط رژیم آخوندی آرشیو
تلویزیون العراقیه: رژیم ضدبشری آخوندی توپ‌باران روستاهای مناطق مرزی کردستان عراق را از سر گرفت. یکی از اهالی روستاهای چومان گفت توپخانه رژیم ایران به مدت ۲ساعت اقدام به توپ‌باران منطقه چومان کرده است. این توپ‌باران موجب وحشت اهالی منطقه شده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات