728 x 90

حقوق‌بشر,

بیانیه وزارت‌خارجه آمریکا در ارتباط با پرونده یوسف نادرخانی

-

وزارت خارجه آمریکا
وزارت خارجه آمریکا
وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه ۱۵تیرماه در مورد نقض حقوق‌بشر در ایران بیانیه‌یی منتشر کرد که می‌گوید: «گزارشهای مبنی بر رأی دادگاه ایران در مورد یوسف نادرخانی برای ترک دیانت مسیحی و در غیرآن‌صورت مواجهه با حکم اعدام، موجب انزجار ما است».
بیانیه وزارت‌خارجه سپس رهبران رژیم ایران را در مورد ادعای ترویج مدارا، مزور توصیف کرده و می‌گوید: «یوسف نادرخانی یکی از هزاران نفر و از جمله اقلیتهای بهایی و صوفی است که به‌دلیل باورهای مذهبی خود در ایران با تعقیب قانونی مواجه‌اند».
بیانیه وزارت‌خارجه اضافه می‌کند که رهبران جمهوری اسلامی ایران مزورانه ادعای ترویج مدارا دارند هنگامی‌که به بازداشت و آزار و مجازات پیروان باورهای دیگر ادامه می‌دهد.
این بیانیه در پایان از دولت تهران خواستار احترام به حقوق بنیادین شهروندان ایران و اجرای تعهدات بین‌المللی خود شده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/acdfe9a6-f0d0-4da5-9315-ba906e5041f0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات