728 x 90

-

جنایتکاران در برابر عدالت, این بار در اروگوئه

-

دادگاه
دادگاه
جنایتکاران علیه بشریت در برابر عدالت قرار می‌گیرند، هر چند سال هم که بگذرد، آنها گریزی از عدالت ندارند، این بار در اروگوئه،

نظامیان اروگوئه در سال ۱۹۸۵پس از ۱۲سال، قدرت را به غیرنظامیان واگذار کردند. طی سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۵ و در دوران حکومت این نظامیان نزدیک به ۲۰۰نفر ربوده و کشته شدند. جنایتکاران طی این سالیان از چنگ عدالت گریخته بودند. علت آن این بودکه اولین دولت غیرنظامی در سال ۱۹۸۵، قانونی را به تصویب رساند که طبق آن پیگیری پرونده‌های نظامیان باید توسط قوه مجریه صورت بگیرد و سایر قوا نمی‌توانند در این موضوع دخالتی کنند. این قانون یک نوع مصونیت به نیروهای نظامی و امنیتی می‌داد. در این سالها تلاشهای زیادی برای تغییر این قانون صورت گرفته بود اما راه به جایی نبرده بود.

حتی دیوان عالی اروگوئه هم این قانون را مغایر با روح قانون اساسی این کشور دانسته بود اما این هم نتوانست مصونیت نظامیان را لغو کند. از ماه گذشته میلادی که خوزه موخیکا، رئیس‌جمهور این کشور روی کارآمد، وی توانست موانع بر سر تحقیق درباره اتهامات نقض حقوق‌بشر در دوران حکومت نظامیان را برطرف کند.. به این ترتیب دادگاههای اروگوئه می‌توانند 80 پرونده مربوط به حکومت نظامیان را بررسی کنند و جنایتکاران را به پای میز محاکمه بکشانند. خوزه موخیکا، خود در دوران حکومت نظامیان زندانی و شکنجه شده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e60819e4-1d6b-4022-ab29-683274bfd650"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات