728 x 90

اعمال تحريمات عليه رژيم,

رژیم ایران در حال حاضر به‌دلیل رفتارش با شدیدترین تحریمها در جهان روبه‌رو است

-

تام دانیلون، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا
تام دانیلون، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا
تام دانیلون مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد: رژیم ایران در حال حاضر به‌دلیل رفتارش با شدیدترین تحریمها در جهان روبه‌رو است و یک جامعه بزرگ را به یک کشور منزوی تبدیل کرده و نمی‌تواند با بقیه کشورهای جهان، در ساده‌ترین اشکال تبادل داشته باشد.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفتگو با تلویزیون سی.ان.ان گفت: توانمندی رژیم ایران برای برخورد با تصمیم تعامل با آمریکا، به‌طور واقعی بعد از انتخابات ژو‌ئن سال ۲۰۰۹ (خرداد 88) آسیب دید و مشخص شد که این رژیم شرایط بسیار سختی را می‌گذراند و برای اتخاذ چنین تصمیمی مشکل جدی و پایه‌یی دارد.

مشاور امنیت ملی باراک اوباما افزود: در مسیر فشار، طی هفته‌های اخیر، ما تحریمهای بیشتری علیه رژیم ایران اعمال کرده‌ایم، این رژیم در حال حاضر به‌دلیل رفتارش با شدیدترین تحریمها در جهان مواجه است، آنها نمی‌توانند با بانکهای مشروع معامله بکنند، آنها نمی‌توانند با یورو و دلار معامله کنند. طبق ارزیابی ما در بخش نفت و انرژی، درحالی‌که به‌شدت به سرمایه‌گذاری نیاز دارند، آنها متحمل 60میلیارد دلار خسارت شده‌اند. در اساس، رهبران رژیم ایران مسیری را پیش گرفته‌اند که در آن، یک جامعه بزرگ، به یک کشور منزوی تبدیل می‌شود، یعنی کشوری می‌شود که نمی‌تواند با بقیه کشورهای جهان، در ساده‌ترین اشکال نیز تبادل داشته باشد.