728 x 90

خانواده زندانيان ,

دستگیری پدر دو مجاهد اشرفی توسط مأموران سرکوبگر

-

زندانی سیاسی آقای علی معزی
زندانی سیاسی آقای علی معزی
مأموران وزارت بدنام اطلاعات آخوندی در یک یورش وحشیانه به منزل علی معزی پدر دو تن از مجاهدان اشرف، وی را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. علی معزی پنجاه‌و هشت ساله از زندانیان سیاسی دهه شصت‌ وهشتاد می‌باشد. وی اخیر تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و در حال درمان به‌سر می‌برد. علی معزی از ناراحتیهای متعدد جسمی در اثر شکنجه در دو دوره زندان رنج می‌برد.