728 x 90

-

رژیم ضدبشری آخوندی یک زندانی را در زندان اوین بدار آویخت

-

 اعدام
اعدام
این زندانی که عبدالحمید ریگی نام داشت، به اتهام محاربه و درگیری با مأموران رژیم از سال 85 در تهران دستگیر و ماهها تحت شکنجه قرار داشت. اعدام وی بدون اطلاع خانواده و وکیل وی صورت گرفت.