728 x 90

,فروغ اشرف,

جاودانه فروغ اشرف، مجاهد شهید سعید رضا پورهاشمی

-

جاودانه فروغ اشرف مجاهد شهید سعیدرضا پورهاشمی
جاودانه فروغ اشرف مجاهد شهید سعیدرضا پورهاشمی
تولد: ۱۳۴۵- شیراز
شهادت: فروردین ۱۳۹۰- اشرف

عشق آزادی، و محبت مردم، او را از اردوگاه اسیران جنگی بیرون کشید و به مجاهدی سرفراز آزادی تبدیل کرد.
سعید رضا پورهاشمی از فرزندان مردم شیراز بود. او در سال ۶۵ هنگامی که ۲۰ساله بود، به سربازی رفت و در جریان جنگ ایران و عراق در سال ۶۷ اسیر شد. اما عشق او به میهن و آزادی مردمش، او را به مجاهدین رساند.. سعیدرضا در نامه‌ای در خرداد ۶۹ پیوستن به ارتش آزادیبخش را درخواست کرد و نوشت: «… به‌دلیل پاسخ به ندای وجدان برای آزادسازی مردم و میهنم از دست بقایای رژیم خمینی به ارتش آزادیبخش می‌پیوندم و این را حق مسلم هر فرد می‌دانم».

حق مسلم مبارزه برای نجات مردم، سعیدرضا را به مجاهدی دلیر در نبرد آزادی، علیه استبداد ولایت‌فقیه تبدیل کرد. و او در سال ۶۹ در ارتش آزادیبخش ملی ایران در عملیات مروارید دلیری بسیاری از خود نشان داد.

سعیدرضا پورهاشمی‌پیوند عاطفی عمیقی با رهبری مقاومت داشت که در نامه‌هایش به روشنی دیده می‌شود. از جمله در نامه‌اش به تاریخ اسفند ۸۵ به مریم رجوی نوشت:
”به‌خاطر اشرفی بودنم این حق را دارم که در وصل به تو سرم را بالا بگیرم. در وصل و یاد تو که در همه این سالها با هر فتنه‌یی و محدودیتی، در نگاه و قلبت نفس کشیدم و خودم را بازیافتم“.

با چنین ایمان پاک و با چنین عشق و درکی از نفس کشیدن در فضای رهایی بود که سعیدرضا شاد و سرشار برای رهایی میهن و مردمش مبارزه و مقاومت می‌کرد. سالهای پایداری، سالهای آزمایش او در بوته صبر و وفا بود. و او سرفراز همه این میدانها شد.

اما آخرین نبرد، شکوهمندترین نبرد بود. با دست خالی به جنگ گرگهای خامنه‌ای رفتن. گرگانی جبون، اما تا دندان مسلح که با انبوهی زره و خود و سپر، با زرهیها و خودروهای آهنین، در برابر انسانهایی بی‌سلاح و بی‌دفاع و بی‌سپر هجوم آورده بودند.

چهره‌هاتان اشرفی ها! رنگ سرخ گل گرفت میهنی بوی شقایق، لاله و سنبل گرفت

استخوانهاتان شکست اما برای میهنی بهر آزادی به دنیای رهایی پل گرفت

آری، پایداری در برابر چنین درندگانی، آن هم با دست خالی، البته شکوهمندترین حماسه‌های دلاوری است. و سعیدرضا یکی از این دلاوران حماسی بود که روز نوزده فروردین به دست مزدوران خون‌آشام مالکی که از تهران دستور می‌گرفتند به‌شهادت رسید.

بدون شک خون این دلاوران، سقوط رژیم جنایتکار خامنه‌ای و مزدورانش را تسریع خواهد کرد. این وعده تاریخ است. درود بر سعید رضا که خونش تحقق وعده تاریخ را تسریع خواهد کرد.