728 x 90

-

افزایش بودجه سپاه پاسداران در سال نود

-

سپاه پاسداران جهل و جنایت
سپاه پاسداران جهل و جنایت
به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس: مجلس ارتجاع بودجه سپاه پاسداران را در سال نود افزایش داد. خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس نوشت: در جلسه علنی صبح امروز با پیشنهاد کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراهای مجلس در مورد افزایش بودجه سپاه به‌منظور تأمین هزینه‌های مأموریتی و سایر امور مربوطه، موافقت شد.

رژیم آخوندی پیش از این بودجه دستگاه قضاییه را نیز افزایش داده بود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5c3f9667-c4c2-4c5e-960f-a6edd80802d9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات