728 x 90

قيام هاي خاورميانه,جمعه زنداني عراقي,اعتراض عليه م

یک تظاهرکننده عراقی: لعنت بر خمینی، لعنت بر پدر و مادر کسی که رژیم ایران را دوست دارد

-

تظاهرکنندگان در بغداد- آرشیو
تظاهرکنندگان در بغداد- آرشیو
یکی ازتظاهر کنندگان به تلویزیون بغداد گفت: آنها دار و ندارمان و پول مان را به رژیم ایران داده‌اند. لعنت بر خمینی. لعنت بر پدر و مادر کسی که رژیم ایران را دوست دارد، لعنت بر کسی که خمینی را دوست دارد...

یکی دیگر از تظاهر‌کنندگان گفت: نیروهایی که در کنار ایستاده‌اند اطلاعات مالکی هستند آنها با سیم‌خاردار میدان تحریر را محاصره کرده‌اند، نیروهای طرفدار مالکی پرچم بحرین را به‌دست گرفته‌اند و برای بحرین شعار می‌دهند در صورتی‌که ما مشکلمان در عراق است مشکل ما بحرین نیست، ما تا آخرین قطره خونمان هستیم یا پیروز می‌شویم و یا به‌شهادت می‌رسیم. دولت مالکی سرنگون باد، زیرا که مزدور است فارس است.

یکی دیگر از تظاهر‌کنندگان میدان تحریر گفت: از ۲۵مارس ما با محدودیت مواجه هستیم. اولین روز ۱۷شهید در کل عراق دادیم… .
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d1457ed7-c331-460c-8ee5-4c9e1aee360b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات