728 x 90

فراخوان خروش بهمن 89,

پارلمان بریتانیا با تصویب قطعنامه‌یی، نگرانی خود را در مورد تعرضهای سرکوبگرانه علیه ساکنان اشرف ابراز کرد

-

پارلمان بریتانیا
پارلمان بریتانیا
قطعنامه شماره ۱۱۴۳
پارلمان بریتانیا با تصویب قطعنامه‌یی در مورد وضعیت انسانی در اشرف، نگرانی خود را در مورد تعرضهای سرکوبگرانه علیه ساکنان اشرف ابراز کرد.
در این قطعنامه از جمله آمده است:
- پارلمان بریتانیا؛
- -از تعرضهای سرکوبگرانه، محاصره غیرانسانی و محدودیتهای پزشکی و شکنجه روانی به وسیله ۱۸۰بلندگو علیه افراد حفاظت‌شده در «کمپ اشرف» ابراز نگرانی می‌کند.
- - از دولت آمریکا می‌خواهد مانند بریتانیا از مجاهدین رفع ممنوعیت کند و حفاظت لازم را برای اشرف تامین کند.
- -از دولت بریتانیا می‌خواهد اقدامات لازم را برای تامین این حفاظت توسط سازمان ملل و آمریکا به‌عمل آورد.

متن کامل قطعنامه ۱۱۴۳
وضعیت انسانی در کمپ اشرف
پارلمان انگلستان نگرانی خود را در مورد تعرضهای سرکوبگرانه علیه ۳۴۰۰تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، شامل ۱۰۰۰زن، افراد حفاظت‌شده مستقر در «کمپ اشرف» در عراق و محاصره غیرانسانی‌اشرف و به‌ویژه به محدودیتهای پزشکی و شکنجه روانی به‌وسیله ۱۸۰بلندگو، ابراز میدارد.
از آن‌جا که در این سرکوب وجود نام سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست تروریستی آمریکا بهانه می‌شود؛ و هم‌چنین از آن‌جا که دادگاه استیناف بریتانیا بعد از بررسی مدارک محرمانه رأی داد که سازمان مجاهدین خلق ایران درگیر تروریسم نیست، و در سال۲۰۰۸ به اتفاق آرای هر دو مجلس انگلستان از آن رفع ممنوعیت گردید، و در سال۲۰۰۹ توسط اتحادیه اروپا نیز از آن رفع ممنوعیت کرد؛ و با در نظر گرفتن این‌که دادگاه استیناف واشنگتن در ژوئیه۲۰۱۰ به نفع سازمان مجاهدین رأی داد و از وزیر خارجه آمریکا خواست در تصمیم خود مبنی بر نگاهداشتن نام سازمان مجاهدین در لیست آن کشور بازنگری کند؛ و هم‌چنین با در نظر گرفتن این‌که در ۲۵نوامبر ۲۰۱۰ پارلمان اروپا طی قطعنامه‌یی خواهان حفاظت اشرف و رفع ممنوعیت مجاهدین در آمریکا گردید،
پارلمان انگلستان از دولت آمریکا می‌خواهد که همانند بریتانیا از سازمان مجاهین رفع ممنوعیت کند و حفاظت لازم را برای ساکنان اشرف تامین کند، علاوه بر این از دولت بریتانیا می‌خواهد که اقدامات لازم را برای تامین این حفاظت توسط سازمان ملل و ایالات متحده به‌عمل آورد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات