728 x 90

عاشورا,

درگیری مردم زرین‌شهر با مأموران نیروی انتظامی

-

قیام عاشورای 88
قیام عاشورای 88
گزارش از زرین شهر: در مراسم عصر عاشورا هیأتهای عزادار با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی که مانع انجام مراسم بودند، درگیر شدند.

در جریان درگیریهای زرین شهر، مأموران نیروی انتظامی از گاز اشک‌آور استفاده کردند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات