728 x 90

اعمال تحريمات عليه رژيم,

وزیر بازرگانی رژیم از تشکیل ستاد تدابیر ویژه برای مقابله با تحریمها خبر داد

-

مهدی غضنفری وزیر بازرگانی
مهدی غضنفری وزیر بازرگانی
مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی رژیم، از تشکیل ستاد تدابیر ویژه تحریمها در حوزه تجارت خارجی و صادرات با چندین کمیته خبر داد.
وی که اظهاراتش در خبرگزاری مهر آخوندی درج شده، گفت: سازمان توسعه تجارت و معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی جلساتی با صادرکنندگان دارد که در تمامی این جلسات این موضوع مطرح است که چگونه می‌توان از صادرکنندگان در مقابل تحریم حمایت کرد.

وی در ادامه گفت: قرار نیست که در کنار تحریمهای بین‌المللی، خود را نیز تحریم کنیم. به همین خاطر، فهرستی از پیشنهادات جدید و آن‌چه که برای دور زدن تحریمها مورد نیاز است، ارایه شده که وزارت بازرگانی منتظر تصویب آن است.
وزیر بازرگانی رژیم ادعا کرد: دادگاه ویژه‌ای در کشور به‌زودی تشکیل خواهد شد که در آن تمامی افرادی که به‌خاطر تحریم دچار مشکل شده‌اند، در این دادگاهها شکایت کنند تا در آینده نیز بتوان خسارات آنها را پس بگیریم.
شایان ذکر است اخیراً شماری از کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی رژیم در نامه محرمانه‌ای به خامنه‌ای هشدار داده بودند که در صورت ادامه تحریمها، دچار فروپاشی اقتصادی خواهیم شد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات