728 x 90

-

افزایش شعارنویسی در دانشگاه قیامدشت

-

شعار مرگ بر خامنه ای بر در و دیوار شهر - آرشیو
شعار مرگ بر خامنه ای بر در و دیوار شهر - آرشیو
شعارنویسی بروی دیوار کلاسهای دانشگاه قیامدشت به طرز چشمگیری زیاد شده است. در همین رابطه رژیم شروع به کنترل کارتهای دانشجویی در ورودی دانشگاه کرده است در حالی که قبلاً کارتهارا چک نمی‌کردند. هم‌چنین در مورد حجاب دانشجویان دختر را به‌شدت تحت فشار گذاشته‌اند و حتی به شلوار رنگ روشن ایراد می‌گیرند.