728 x 90

-

نقص عضو یک شهروند تبریزی در زیر شکنجه

-

شکنجه در رژیم آخوندی
شکنجه در رژیم آخوندی
حمید جهانگیروندیان شهروند تبریزی به علت شکنجه‌های طولانی مدت در اداره آگاهی تبریز از ناحیه دست فلج شده است.
به گزارش دریافتی، یکی از نزدیکان خانواده جهانگیروندیان ضمن اعلام این خبر می‌گوید این شهروند تبریزی پس از آن که در ماههای گذشته به سرقت متهم و به اداره آگاهی تبریز منتقل شده بود تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفت و دو دست وی از ناحیه کتف به پایین فلج شده است. این شهروند تبریزی پس از انتقال به اداره آگاهی از سوی ماموران تیم سوم شعبه مبارزه با سرقت اداره آگاهی تبریز به مدت چندین روز از دست‌بند به دست آویزان بوده است. ماموران هم‌چنین با چکش ضربات محکمی بر انگشتان جهانگیروندیان وارد کرده‌اند.

این شهروند آذربایجانی پس از خروج از اداره آگاهی به پزشک مراجعه کرده اما پزشکان به وی گفته‌اند که دستهای وی فلج شده و قابل بازگشت به‌حالت اولیه نیست.
جهانگیروندیان پس از اطلاع از این موضوع از سه تن از ماموران اداره آگاهی تبریز به نامهای شاهی٬ عطایی و اقربایی شکایت کرده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنج بازپرسی دادگستری تبریز ارسال شده است.
ماموران اداره آگاهی تبریز پس از اطلاع از شکایت این شهروند تبریزی در روزهای گذشته وی را از زندان تبریز به اداره آگاهی این شهر منتقل کرده و وی هم‌اکنون تحت فشار قرار دارد تا از شکایتش صرف‌نظر کند.
ماموران به جهانگیروندیان گفته‌اند که قاضی پرونده پیش از این مأمور اداره آگاهی تبریز و از دوستان آنهاست و حتی اگر مامورین وی را بکشند کسی از وی حمایت نخواهد کرد.
نقض حقوق انسانی زندانیان عادی در زندانهای ایران به امری روزمره تبدیل شده است و ارگانهای زیر نظر قوه قضائیه ایران بدون هیچ ابایی اقدام به شکنجه این افراد می‌کنند و زندانیان عادی از داشتن حقوق اولیه انسانی محرومند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0e1f2cd8-8bf7-45bb-9945-5d216dccc9b4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات