728 x 90

اعتراضات دانشجویی,

وحشت رژیم از بازگشایی مدارس و دانشگاهها

-

اول مهر
اول مهر
در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها، نایب‌رئیس مجلس ارتجاع وحشت رژیم از اعتراضهای دانشجویی را به نمایش گذاشت.
شهاب‌الدین صدر، نایب‌رئیس مجلس ارتجاع، طی سخنانی در جلسه روسای مراکز، دانشگاه پیام نور استان تهران، قیام مردم ایران طی سال گذشته را خسارت وارد آمده به حیثیت رژیم قلمداد کرد و با ابراز وحشت از اوجگیری اعتراضهای دانشجویان در شروع سال تحصیلی جدید گفت: جریان‌های مخالف داخلی و خارجی نظام با شروع سال تحصیلی جدید و با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده‌اند، تلاش می‌کنند که به بهانه‌های مختلف تحرکاتی را در سطح دانشگاههای کشور ایجاد نمایند. به همین جهت یکی از مسایلی که باید در دستور کار مدیریت دانشگاهها قرار گیرد، مدیریت فضاهای دانشجویی است.
وی افزود: فضای دانشگاهها باید به‌نحوی مدیریت شود که دانشجو در خدمت دشمنان نظام قرار نگیرد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d4179ee6-37a4-4d9c-b698-3299c8d620a5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات