728 x 90

-

رفسنجانی نسبت به سانسور اخبار به عناصر رژیم هشدار داد

-

رفسنجانی
رفسنجانی
رفسنجانی رئیس خبرگان ارتجاع با اشاره آشکار به نفرت و انزجار مردم از دروغپردازی و سانسور در دیکتاتوری آخوندی، به دست اندرکاران رسانه‌های حکومتی هشدار داد که: در دنیای فراصنعتی امروز که همه ابزار اطلاع‌رسانی با پیشرفته‌ترین تکنولوژی ساخته شده‌اند، نمی‌توان خبری را کتمان و یا سانسور کرد.
رئیس مجلس خبرگان ارتجاع و مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی با اشار به شبکه گسترده اطلاع‌رسانی مردم در جریان قیام، گفت: «عصر انفجار اطلاعات است و هر حادثه‌ای که در هر گوشه این جهان اتفاق بیفتد، خیلی سریع با عبور بر شهپر اطلاع‌رسانی به اقصی نقاط جهان می‌رسد و حتی اخیراً در کنار خبر، تصاویر و فیلم آن نیز مخابره می‌شود».

به گزارش ایلنا، ۱۶مرداد، رفسنجانی برای کاهش  بی‌اعتباری و نفرت و انزجار مردم از  رسانه‌های حکومتی، توصیه کرد که: «نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم، این‌که هر‌چقدر دایره خبرسازی و کتمان حقایق را گسترده‌تر باشد، به همان اندازه محدوده اعتماد مردم به مسئولان و رسانه‌های داخلی کم و توجه آنان به رسانه‌های خارجی زیاد می‌شود. نباید بگذاریم خبرهای مربوط به کشور ایران را دیگران به اطلاع مردم ما برسانند، مخصوصاً که می‌دانیم آنان اهداف خاص خود را در چیدمان کلمات در خبرها دارند و اگر ما واقعیتها را براساس حقیقت محض بگوییم، مردم نیز از آنان روی برمی‌گردانند».