728 x 90

انتخابات عراق,اعتراض عليه مالكي,

خیزش مردم عراق علیه دولت نوری مالکی

-

البغدادیه
البغدادیه
تضمینها، برکناریها، استعفاها و وعده‌ها نمی‌تواند خشم مردم عراق را فروبنشاند. این خشم ناشی از پس‌رفت در تأمین خدمات پایه‌ای و قبل از همه برق است. برق که خشم عراقیان را شعله‌ور کرد باعث شد آنها از وعده‌ها ناامید شده و دست به خیزش بزنند… این در حالی است که سیاستمداران در غفلتند و مشغول اختلافات خود حول مناصب می‌باشد… . تظاهرات مردم نتیجه اعتراض مردم به وعده‌هایی است که مسئولین و در راس آنها نوری مالکی می‌دهد… .

یک تظاهر کننده گفت: به‌جای تامین برق قیمت را بالا می‌برند مگر برقی وجود دارد که قیمت آنرا بالا ببرید؟ این برق کجاست که شما قیمت آنرا بالا می‌برید؟ سؤال من این است که این برق کجاست؟ مردم از گرسنگی دارند می‌میرند. مردم از بیماری دارند می‌میرند چرا اینطور است. بنزین نصف حقوقمان را می‌بلعد، شما را بخدا آیا این درست است که بعد از هفت سال هنوز برق را تأمین نکرده‌اید.

یک تظاهر کننده دیگر گفت: نوری مالکی که در رابطه با برق حرف می‌زند، می‌گوید مصرف زیاد است. اما ما نه برق داریم و نه آب و نه ثبات وهیچ چیزی نداریم. آیا خودش می‌پذیرد که برق نداشته باشد. حتماًًً قبول نمی‌کند چون به رفاه عادت کرده است.
یک تظاهر کننده دیگر گفت: ما از این وعده های دروغین خسته شدیم. ما کسی را می‌خواهیم که به این مردم خدمت کند»..
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f1a3f8f1-cd5b-430a-87d1-2feb9ae0c660"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات