728 x 90

-

مرگ ندا، جهان را به درک ماهیت استبدادی رژیم ایران واداشت

-

ندا آقا سلطان- شهید ملی قیام
ندا آقا سلطان- شهید ملی قیام
در آستانه دیدار متکی وزیر خارجه پاسدار احمدی‌نژاد از پارلمان اروپا، روزنامه وال استریت ژورنال در مقاله‌ای تحت عنوان «بزرگداشت خاطره ندا آقاسلطان» نوشت:
مرگ ندا جهان را به شناخت و درک ماهیت استبدادی رژیم ایران واداشت و موجب شد تا رهبران جهان در مناسبات خود با رژیم تهران تجدیدنظر کنند و به این نیز بیاندیشند که شرط امنیت ممکن است به‌جای معامله اتمی با خامنه‌ای و شرکا در پیروزی بر چالشهای دمکراتیک باشد.

نویسنده مقاله، امانوئل اتولنگی پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دمکراسی در ادامه مقاله خود نوشت: برای پارلمان اروپا چه چیزی مناسب تر از آن است که از متکی با تصویر بزرگ ندا، که در جریان تظاهرات مسالمت آمیز، هدف تیراندازی رژیم ایران قرارگرفت، استقبال کند.
نویسنده مقاله با اشاره به سیاست مماشات اروپا با دیکتاتوری آخوندی نوشت: پارلمان اروپا به اقدامات شجاعانه شهرت ندارد. اما بعضی اعضای آن شجاع اند. یکی از آنان قانونگذار ایتالیائی فیورلّو پرورا است که خواستار نصب تصویری از ندا در ورودیه پارلمان در بروکسل شد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ad2e6a16-aefb-4e2f-809a-ddd4e069c19c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات