728 x 90

-

حکم بازداشت مقتدی صدر از سوی شورای عالی قضایی، در بغداد پخش شد

-

حکم بازداشت مقتدی صدر
حکم بازداشت مقتدی صدر
تلویزیون الشرقیه گزارش داد: در بغداد حکم بازداشت مقتدی صدر رئیس جریان صدر و برخی دیگر به اتهامات مختلف که از سوی شورای عالی قضایی برای وزارت کشور صادر شده، پخش گردید.
در این بخشنامه که تاریخ آن 27ژانویه 2010 می‌باشد. آمده است: بر وزارت کشور است که این حکم بازداشت را به مرحله اجرا گذاشته و شورای عالی قضایی را در جریان آن قرار دهد