728 x 90

شقه در ولایت بحران‌زده خامنه‌ای در زیر ضرب قیام -سخنان پاسدار قالیباف در تلویزیون رژیم

پاسدار قالیباف
پاسدار قالیباف

شقه در ولایت بحران‌زده خامنه‌ای در زیر ضرب قیام

پاسدار قالیباف رئیس مجلس ارتجاع:

در اهمیت قانون اساسی ما همین بس که شاهدش هستیم در این دو سه ماه اخیر

دشمن ویژگیهای قانون اساسی ما و انسجام ما را مورد هجمه قرار داده

بعضی از دسته‌های سیاسی با قانون اساسی در افتادند

یا خواهان تجدید نظر در قانون اساسی هستند یا از اجرای آن طفره می‌روند

شاید هم بهانه آنها این باشد که بگویند این قانون اساسی کارآمد نیست

پاسدار قالیباف در تلویزیون رژیم - ۱۲آذر:

در اهمیت قانون اساسی ما همین بس که در حوادثی که همین روزها شاهدش هستیم در این دو سه ماه اخیر دشمن کجا را هدف گرفته؟ امروز دشمن انسجام ملی ما را وحدت ملی ما را یکپارچگی سرزمینی ما را در حقیقت دشمن همه ویژگیهای قانون اساسی ما و میثاق ملی ما را مورد هجمه قرار داده... ... .

بعضی نیروها را می‌بینیم بعضی از دسته‌های سیاسی را می‌بینیم که آنها با قانون اساسی در افتادند یا این‌که آنها خواهان تجدید نظر در قانون اساسی هستند یا از اجرای قانون اساسی طفره می‌روند و شاید هم بهانه آنها این باشد که بگویند این قانون اساسی کارآمد نیست

باید همه ما بدانیم که این قانون اساسی میثاق ملی همه ما است ارزشهای ما اسلامیت نظام جمهوریت نظام امنیت ما در این قانون اساسی هست البته که باید توجه داشته باشیم که همه ابعاد قانون اساسی را به‌طور متوازن باید اجرا کنیم تا قانون اساسی کارآمدی خودش را به نمایش بگذارد این سخن سخن درستی است که ما هنوز از همه ظرفیتهای قانون اساسی استفاده نکردیم قانون اساسی ما در همه قلمرو‌هایی که تدوین شده و به آن پرداخته شده است توجه نکردیم و بخشی از آنها را هنوز به آن عمل نکردیم یا به‌طور کامل و متوازن عمل نکردیم.

آنهایی که دل در گرو این سرزمین ندارند امروز به‌دنبال تغییر قانون اساسی می‌خواهند بروند و دشمن هم همه باورها و ارزش‌های ما را در قانون اساسی همین امروز مورد هدف قرار داده است.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8ae854ab-be06-412f-a794-636ed7d1d576"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات