728 x 90

-

یکی از زندانیان ارومیه دست به اعتصاب غذا زد

-

زندان-دستگیری
زندان-دستگیری
یونس آقایان زندانی اهل حق در زندان ارومیه در اعتراض به شکنجه جسمی و روحی توسط دژخیمان، از روز سه‌شنبه 14اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا زد.
این اعتصاب پس از آن آغاز شد که دژخیمان رژیم آخوندی او را مورد تحقیر و توهین قرار دادند. وقتی که او اعتراض کرد، شکنجه‌گران وی را وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار داده و از بند 12 زندان که مخصوص نگهداری سیاسی است به محل نگهداری معتادان و قاتلان در بند 1 زندان ارومیه منتقل نمودند.