728 x 90

11-روز جهاني كارگر,

تظاهرات خشمگینانه دانشجویان دلیر دانشگاه تهران در همبستگی با کارگران

-

تظاهرات ضدحکومتی دانشجویان دانشگاه تهران- آرشیو
تظاهرات ضدحکومتی دانشجویان دانشگاه تهران- آرشیو
بر اساس گزارشات رسیده, از ساعت 1100تا1500 روز گذشته, در دانشگاه تهران تظاهراتی در اعتراض به حضور احمدی‌نژاد و حمایت از روز کارگر برگزار شد. در این تجمع که بیش از ۱۰۰۰ نفر شرکت داشتند, دانشجویان خشمگین شعار می‌دادند:
- دانشجو کارگر اتحاد اتحاد
- ماهمه باهم هستیم ملت بی‌شکستیم
- سهرابیم نداییم ما همه یک صداییم
- آزادی عدالت این است شعار ملت
- محمود خائن آواره گردی, خاک وطن را ویرانه کردی
- دیکتاتور حیا کن دانشگاه رو رها کن
- الله اکبر…

دانشجویان مقابل سر در اصلی دانشگاه جمع شده بودند و علاوه بردادن شعار, نیروهای سرکوبگر را هو می‌کردند. دانشجویان مسیری را تا مقابل درب اصلی دانشگاه تهران راهپیمایی کردند.