728 x 90

انتخابات عراق,

تصمیم حذف صالح مطلک و ظافر العانی در ایران گرفته شده است

-

دکتر  ظافر العانی
دکتر ظافر العانی
دکتر ظافرالعانی رئیس فراکسیون جبهه توافق در پارلمان عراق تصمیم گیرنده برای حذف خود و دکتر صالح مطلک از انتخابات این کشور را رژیم ایران دانست و به تلویزیون الرافدین گفت، با رخدادهای سیاسی که در ایام اخیر در عراق بوقوع پیوسته صدور این تصمیم باعث تعجب نمی‌باشد بدلیل میزان فشارهای بسیار زیادی که روی قضاییه عراق وارد شد که ابتدا به‌خاطر سوق دادن آن به عقب‌نشینی از حکم اولیه‌ای که مبنی بر اجازه دادن به تمامی حذف شدگان برای شرکت در انتخابات، داده بود و دوم تهدید به قتل افراد هیأت تمییز و سوم اتهام خیانت بزرگ به آنان هنگامی که گفتند تصمیمات هیأت تمییز بر اثر فشارهای بایدن و امریکاییها بوده است. اینها دروغی بزرگ برای پوشاندن میزان کنترل رژیم تهران بر تصمیم‌گیری سیاسی در مورد حذف شدگان می‌باشد. این امر برای کسانی که چلبی را خوب می‌شناسند، چه قبل از دشمنی وی و چه بعد از آن روشن است، آن‌جا که گفته شد این تصمیمات مشخصاً از طرف سپاه قدس ایران گرفته می‌شود.

وی افزود، این وضعیت باعث نگرانی و رنجش زیادی در داخل العراقیه شده است، همبستگی کامل وجود دارد زیرا که موضوع تنها ظافر العانی و صالح المطلک نیستند، بلکه موضوع کل العراقیه است که در این رابطه هدف است. لذا فرصت انتخاباتیش با غیاب برخی از رهبرانش خیلی کم خواهد بود و این امر باعث دلسردی مردم خواهد شد…
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/525aae5f-1cad-445f-abf6-99615ba9d1ff"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات