728 x 90

-

رژیم ایران، با چالشی مانند چالش زمان شاه روبه‌روست

-

قیام سراسری مردم ایران, قیامی تا سرنگونی
قیام سراسری مردم ایران, قیامی تا سرنگونی
خبرگزاری اخبار عراق با عنوان ”امروز چقدر به دیروز شبیه است“ نوشت:
عاشورا در ایران از یک مناسبت مذهبی به یک مناسبت سیاسی امنیتی تبدیل گردید، و ایرانیان و کسانی که امور ایران را دنبال می‌کنند را به یاد رویدادهایی که باعث سرنگونی رژیم شاه گردید، انداخت.
دستگاههای دولتی گفتند منافقین که منظورشان مجاهدین خلق ایران است در تظاهرات اخیر شرکت داشتند. به این ترتیب مناسبت عاشورا با رویاروییهای خونینی که پیجیده و پیجیده‌تر می‌شود به یک تهدید برای ولایت‌فقیه تبدیل گردیده است. این امر باعث شد رژیم ایران با چالشی مانند چالش زمان شاه روبه‌رو گردد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات