728 x 90

-

پرده‌برداری از تندیس ندا شهید ملی قیام سراسری مردم ایران در ایتالیا

-

ندا، شهید ملی قیام
ندا، شهید ملی قیام
طی مراسمی در شهرداری شهر فیانورومانو درایتالیا با حضور شهردار آقای تارکوئینیو اسپلندوری Tarquinio Splendori اعضای شورای شهر، آقای استفانو پالادینی Stefano Paladiniشهردار سابق فیانورومانو و معاون استاندار رم و فرستادگان مقاومت ایران از تندیس ندا شهید ملی قیام سراسری مردم ایران پرده برداری شد.
دراین مراسم که با شرکت، آقای رضا اولیا مجسمه ساز عضو شورای ملی مقاومت سازنده تندیس ندا و آقای ابوالقاسم رضایی، معاون دبیرخانه و نماینده شورای ملی مقاومت ایران برگزار شد، شهردارشهر واعضای شورای شهر فیانو رومانو با تجلیل از ندا شهید قیام سراسری و با محکوم کردن کشتا وجنایات سرکوبگرانه دیکتاتوری آخوندها، همبستگی خود را با قیام مردم ایران برای آزادی و مجاهدان شرف اعلام کردند.

شهردار فیانو رومانو در سخنان خود، ضمن قدردانی ازرضا اولیا به‌خاطر ساختن تندیس ندا و همه فعالیتهای هنریش در راستای مقاومت مردم ایران، گفت: متاسفانه آنچه که این روزها در ایران اتفاق می‌افتد خیلی غم انگیز است ووقایعی مثل شهادت ندا جهانی را در شوک فرو برده است.
وی اعمال فشارهای رژیم برای جابجایی شهر اشرف را محکوم کرد و ضمن حمایت ازحقوق ساکنان اشرف گفت اخباری که این روزها می‌رسد حاکی از این است که دولت عراق به درخواست رژیم ایران محاصره شهر اشرف را شدت بخشیده و از ورود دارو و پزشک جلوگیری می‌کند و این غیرقابل تحمل است. آقای تارکوئینیو اسپلندوری افزود شهر فیانو و شهرداری آن همواره از مبارزات مردم ایران برای آزادی دفاع نموده و این روزها هم در کنار قهرمانان اشرف است و از حقوق آنها به‌عنوان افراد حفاظت شده طبق کنوانسیون چهارم ژنو دفاع خواهد کرد.

درادامه برنامه، اقای رضا اولیا با تشکر وقدردانی از حمایتهای شهردار و شهر فیانو رومانو از مقاومت ایران، گفت: در میهن ما ایران دانشجویان، روشنفکران، زنان و تمامی اقشار مردم علیه این رژیم جلاد دست به اعتراض زده‌اند. خامنه‌ای بدلیل شکستش در برابر قیام مردم ایران فشار را بر روی نقطه امید مردم ایران یعنی شهر اشرف فرو آورده است.
آقای رضایی، معاون دبیرخانه شورای ملی مقاومت نیز ازحمایتهای مردم وشهردار فیانورومانو از مقاومت وقیام مردم ایران تشکر کرد.
سخنران پایانی جلسه آقای استفانو پالادینی Stefano Paladini شهردار سابق فیانو و معاون استاندار رم گفت: وظیفه همه ما حمایت از کسانی است که این روزها در خیابانهای تهران دست به اعتراض می‌زنند و حمایت از کسانی است که در شهر اشرف برای آزادی مردمشان مقاومت می‌کنند و نبایستی اجازه داد که منافع اقتصادی باعث شود که حق یک ملت برای کسب آزادی و دمکراسی نادیده گرفته شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c1051c99-74be-4b7e-a71e-4d29a4ec355c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات