728 x 90

-

انتقال تعدادی از دستگیرشدگان قیام به بند 350اوین

-

زندان اوین
زندان اوین
براساس گزارش رسیده از بند 350 زندان اوین؛ رژیم آخوندی تعدادی از دستگیر شدگان را به بند 350 منتقل کرد.
هادی امینی، حامد روحی نژاد، سعید متین پور، شهرام چینیان، مجید علیی و یک نفر با شناسنامه اسفندیاری زندانیانی هستند که به بند 350 زندان اوین منتقل شدند.

حامد روحی‌نژاد متولد 1364 است پس از حدود 4ماه از زمان بازداشت، در دومین بیدادگاه توسط قاضی جنایتکار صلواتی به اتهامات مختلفی متهم شده است و هم اکنون زیر حکم اعدام است. مجید علیی، 21ساله، ساکن اسلامشهر نیز متهم به محاربه است.
اسفندیاری نیز به جرم ارتباط با مجاهدین در زندان اوین به‌سر می‌برد که او نیز به بند 350 اوین منتقل شده است.