728 x 90

حمايت بين المللى از قيام ,

عفو بین‌الملل سرکوب تظاهر کنندگان و بکارگیری اوباش بسیجی علیه مردم را محکوم کرد

-

دستگیری و ضرب وشتم تظاهرکنندگان بدست نیروهای اوباش لباس شخصی
دستگیری و ضرب وشتم تظاهرکنندگان بدست نیروهای اوباش لباس شخصی
بیانیه عفو بین‌الملل
در محکومیت سرکوب معترضین به‌دست نیروهای امنیتی رژیم ایران
عفو بین‌الملل استفاده از زور توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران که بسیاری از تظاهر کنندگان روز چهارشنبه را مورد ضرب و شتم قرار دادند و بازداشت کردند، محکوم کرده است.
نیروهای امنیتی ـ از جمله شبه‌نظامیان بسیج ـ از باطون و گاز اشک‌آور استفاده کردند تا مخالفان را که برخی از آنها سنگ پرتاپ می‌کردند، متفرق کنند.
مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، اعلام کرد: براساس تجربه شورشهای تابستان و نگرانیهای درازمدت ما درباره شکنجه در ایران، آنهاییکه بازداشت شده‌اند، در خطر شکنجه و بدرفتاریهای دیگر قرار دارند.
بستگان آنها باید بلافاصله از مکان آنها مطلع شوند و بازداشت شده‌ها باید از تمام رسیدگیهای پزشکی و دسترسی به وکیل مدافع مورد انتخاب خودشان برخوردار شوند.
عفو بین‌الملل موارد مشخص دستگیری و ضرب و شتم توسط نیروهای سرکوبگر رژیم ایران را برشمرده و پس از ذکر اظهارات شهود عینی در مورد اعمال خشونت توسط نیروهای سرکوبگر، برموارد زیر تأکید می‌کند:
ـ مقامات رژیم ایران باید بگذارند تظاهرات مسالمت‌آمیز- از جمله تظاهرات علیه نتیجه انتخابات ـ برگزار شود و نیروهای بسیج را از خیابانها جمع کنند.
ـ تظاهرات باید توسط پلیسهایی که به درستی آمورزش دیده باشد و به حقوق‌بشر متلزم باشند کنترل شود، نه توسط بدکاران قلدر و زورگو.
ـ تمامی گزارشهای ضرب و جرح، شکنجه و دیگر موارد نقض حقوق‌بشر باید آزادانه و به‌طور مستقل مورد تحقیق قرار گیرند و عاملان آن باید به دست عدالت سپرده شوند.