728 x 90

تجمع اعتراضی معلمان در بجنورد، تبریز، زنجان، ملایر، کرمانشاه، اردبیل،بانه،ارومیه و همدان

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان ۸فروردین ۱۴۰۲
تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان ۸فروردین ۱۴۰۲

 

امروز سه‌شنبه ۸فروردین، معلمان و فرهنگیان در برابر اداره کل آموزش و پرورش در شهرهای بجنورد، تبریز، زنجان، ملایر، کرمانشاه، اردبیل، همدان،بانه، ارومیه و...، به علت عدم رسیدگی به مطالبات و وعده‌های پوشالی، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

ارومیه- تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان - ۸ فروردین

-ارومیه- تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان - ۸ فروردین

بانه- تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان - ۸ فروردین

-بانه- تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان - ۸ فروردین

 زنجان - تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان - ۸ فروردین

اردبیل  - تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان - ۸فروردین

-اعتراض معلمان - 0

بجنورد - تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان - ۸فروردین


-اعتراض معلمان - 1

 

تبریز  - تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان - ۸فروردین


-اعتراض معلمان - 2
 

 

زنجان - تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان - ۸فروردین
-اعتراض معلمان - 3
 

کرمانشاه - تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان - ۸فروردین


-اعتراض معلمان - 4
 

ملایر - تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان - ۸فروردین


-اعتراض معلمان - 5
 

همدان - تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان - ۸فروردین


-اعتراض معلمان - 6

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7f5b199a-fc9d-4b3d-9f31-0ff63452c778"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات