728 x 90

13 آبان,اعتراضات دانشجويي,

طنین فریاد «مرگ بر دیکتاتور»، در بیش از 20 دانشگاه کشور

-

دانشگاههای ایران خروش مرگ بر دیکتاتور سر دادند
دانشگاههای ایران خروش مرگ بر دیکتاتور سر دادند
براساس گزارشهای تکمیلی دانشجویان بیش از 20 دانشگاه در سراسر کشور در قیام 13آبان امسال با شعار مرگ بردیکتاتور تظاهرات ضدحکومتی برگزار کردند.
از جمله این دانشگاهها عبارتند از: دانشگاههای تهران‌ ، صنعتی شریف‌ ، علم و صنعت‌ ، شیراز‌ ، صنعتی بابل‌ ، فردوسی مشهد‌ ، چمران اهواز‌ ، آزاد اهواز‌ ، کرمان‌ ، اصفهان‌ ، تبریز‌ ، آزاد قزوین‌ ، خمینی قزوین دانشگاه اراک‌ ، شهرکرد‌ و آزاد شهرکرد‌
دانشجویان از جمله شعار می‌دادند: ستاره دانشجو، مدال افتخاره’ ، ’دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد،
’پول نفت گم شده، خرج بسیجی شده’ ، ’حسین حسین شعارشه، تجاوز افتخارشه’ و ’سفارت روسیه، لانه جاسوسیه’.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cd864acc-033e-4f3b-9295-95c8b82c76b5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات