728 x 90

-

6 زندانی که دو تن از آنان زن بودند، توسط دژخیمان رژیم در اهواز اعدام شدند

-

اعدام جمعی
اعدام جمعی
رژیم ضدبشری آخوندی به منظور مقابله با قیام سراسری مردم ایران و تشدید فضای رعب و وحشت در کشور، در یک اقدام جنایتکارانه شش زندانی را که دوتن از آنان زن بودند، در زندان کارون خوزستان به‌دار آویخت.
این اعدامها در هفته اخیر صورت گرفته و کیهان ارگان ولی‌فقیه ارتجاع در شماره امروز خود خبر آن را درج کرده است.
اعدام شدگان عبارتند از خدیجه-ج، فوزیه-ج، عبدالله-ج، عدای-ب، سعد-ب و کریم-ع
خاطرنشان می‌شود رژیم ضدبشری آخوندی هفته گذشته نیز حکم اعدام جمعی 7تن از زندانیان سیاسی زندان اهواز را به اتهام به هلاکت رساندن آخوند هشام صیمری صادر کرد. تمامی این افراد اتهام وارد شده مبنی بر کشتن آخوند هشام صیمری را رد نموده‌اند.