728 x 90

شكنجه در نظام پليد ,

بکارگیری بازجویان حرفه‌یی ساواک توسط وزارت بدنام اطلاعات

-

جواد آزاده شکنجه‌گر ساواکی که به خدمت خامنه‌ای جنایتکار در آمده است
جواد آزاده شکنجه‌گر ساواکی که به خدمت خامنه‌ای جنایتکار در آمده است
روز گذشته فاش شد وزارت اطلاعات رژیم آخوندی بر ای شکنجه زندانیان یکی از بازجویان حرفه‌یی ساواک شاه را به استخدام درآورده است. وی که جواد آزاده نام دارد، متخصص اعتراف گیریهای اجباری است. روزنامه ایتالیایی ایل فولیو، می‌نویسد: جواد آزاده مظهر شکنجه گران قرون وسطی است. وی، همان بازجویی است که در سال 1998 متهمین قتلهای زنجیره‌ای را بازجویی می‌کرد و همسر سعید امامی، متهم اصلی پرونده را وادار کرده بود تا اتهام وابستگی به اسرائیل و ارتباطات نامشروع خود را بپذیرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات