728 x 90

تظاهرات گسترده مردم

تظاهرات مردم، در میدان رضاییها به درگیری با نیروهای سرکوبگر انجامید

-

درگیری با مأموران سرکوبگر در تهران
درگیری با مأموران سرکوبگر در تهران
تلویزیون سی .ان .ان از درگیری تظاهرات امروز تهران در میدان هفت تیر و درگیری با نیروهای سرکوبگر رژیم خبر داد. این تلویزیون گفت: پلیس علیه مردم در میدان 7تیر خشونت به‌کار گرفته و سعی در متفرق کردن مردم دارد. مردم می‌خواهند در آن‌جا جمع شوند تا خاطره زنی را گرامی بدارند که روز شنبه کشته شد، و در تمام دنیا به نامندا شناخته می‌شود. ترکیب مختلفی از نیروهای امنیتی شامل پلیس، شبه‌نظامیان یونیفرم پوش، لباس شخصیها، توسط وانتها و موتور سیکلتها عازم این محل بوده و برای پس زدن مردمی که سعی می‌کنند به آن محل وارد شوند، از اسپری فلفل استفاده می‌کنند. این نیروها در برخی موارد هم، به تعقیب مردم می‌پردازند. تلویزیون سی.ان.ان افزود: ما گزارشاتی داشتیم که برخی افراد کتک زده شدند. بنا‌به گزارش شاهدان، در حالیکه دو بسیجی یک تظاهر کننده را دنبال می‌کردند جمعیت فریاد می‌زدند: نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم. امروز سپاه پاسداران رژیم ایران اخطار داد که هر گونه تظاهراتی در خیابانها را سرکوب می‌کند، اما به‌رغم این، مردم سعی می‌کنند خودشان را به این میدان برسانند… یکی از شاهدان، از دستگیری 6تن در جریان این ایستادگیها خبر داد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f2d87986-9e2a-4e38-a64f-48f33f788823"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات