728 x 90

تظاهرات گسترده مردم

تظاهرات شبانه مردم تهران درخیابان فاطمی

-

مردم خشمگین علیه تمامیت رژیم  آخوندی
مردم خشمگین علیه تمامیت رژیم آخوندی
براساس گزارشهای تکمیلی از تهران، شب گذشته مردم در خیابان فاطمی تهران تظاهرات کردند و با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی و مزدوران بسیج درگیر شدند. گفته می‌شود در این درگیری دو نفر از تظاهر کنندگان شهید شدند. مردم منطقه صادقیه تهران نیز به خیابانها ریختند و شعارهای ضدحکومتی سردادند. آنهادر حالی که شمع به دست گرفته بودند، یاد شهدای اخیر قیام تهران را گرامی داشتند. گزارشهای دریافتی هم‌چنین حاکی است ساعت 2130 دقیقه شب گذشته صدای انفجار مهیبی در پادگان بسیج وابسته به سپاه پاسداران در سه راه افسریه شنده شد. پس از این انفجار که صدای آن تا کیلومترها شنیده می‌شد، دود غلیظی از این پادگان بلند شد و ماشینهای آتش نشانی به داخل آن رفتند. بنا‌به این گزارشها شیشه‌های منازل مردم در اطراف این پادگان شکسته شد و مردم در وحشت مهیب آن به خیابانها ریختند. امروز نیز دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر طوسی تظاهرات کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/56f0ac0a-79de-4ecc-a7a8-04ef659f42fb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات