728 x 90

انتخابات - جنگ گرگها

اعتراف فدایی به منفور بودن پاسدار احمدی‌نژاد

-

حسین فدایی -عضو مجلس ارتجاع
حسین فدایی -عضو مجلس ارتجاع
فدایی عضو مجلس ارتجاع به منفور بودن پاسدار احمدی‌نژاد اعتراف کرد و گفت: ”تمام‌ دشمنان با هم به این اشتراک رسیده‌اند که احمدی‌نژاد نباشد“. وی که در دانشگاه اصفهان سخنرانی می‌کرد، هم‌چنین گفت: ”رفسنجانی بنا دارد که احمدی‌نژاد رأی نیاورد، صریح هم می‌گوید و از هر ظرفیتی که در این زمینه موثر باشد، استفاده می‌کند“.