728 x 90

-

آخوندها 1 تا 3 سال با سلاح اتمی فاصله دارند

-

فعالیتهای اتمی رژیم
فعالیتهای اتمی رژیم
خبرگزاری رویتر گفت: فرمانده ارشد نظامی آمریکا روز یکشنبه، اعلام کرد رژیم ایران می‌تواند 1 تا 3سال از ساخت سلاح هسته‌یی فاصله داشته باشد و زمان برای دیپلماسی جهت حل این مشکل رو به اتمام است. سخنان آدمیرال مایک مولن فراتر از اظهارات اخیر وزیر دفاع رابرت گیتس بود که در اول مارس در مورد ایران گفته بود رژیم ایران نزدیک به دست‌یابی به سلاح هسته‌یی نیست.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5cceb288-9c7b-446d-ac97-8e5c8943b04e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات