728 x 90

-

هدف مقدم سرویسهای جاسوسی آخوندها در آلمان، سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت است

-

اداره حراست از قانون اساسی آلمان
اداره حراست از قانون اساسی آلمان
اداره فدرال حراست از قانون اساسی آلمان، ارگان امنیت داخلی این کشور، در گزارش سالانه خود درباره سرویسهای جاسوسی رژیم آخوندی در آلمان نوشت: هدف مقدم این سرویسها جاسوسی و تحت نظر داشتن اپوزیسیون در تبعید ایران «سازمان مجاهدین خلق» و «شورای ملی مقاومت ایران» است. در این گزارش که مربوط به سال 2008 است و در 19مه 2009، از طرف اداره فدرال حراست از قانون اساسی آلمان منتشر شده، آمده است: سرویسهای جمهوری اسلامی ایران تکیه گاههای مهمی برای رژیم [ایران] می‌باشند. فعالیتهای اطلاعاتی، توسط سرویس شهری وزارت اطلاعات و امنیت کشور موسوم به واواک که در داخل و خارج کشور فعال است و همینطور توسط سرویس اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب صورت می‌گیرند. محور اصلی وظایف دستگاه سرویس اطلاعاتی ایران تحت نظر داشتن مستمر و مقابله شدید با گروههای اپوزیسیون در داخل و خارج کشور است. روشنگری سیاسی، اقتصادی و علمی در غرب اساسا در درجات اهمیت کمتری قرار دارد. گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان در مورد فعالیتهای وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران در آلمان می‌نویسد: وزارت اطلاعات در آلمان فعالترین سرویس اطلاعاتی ایران است و هدف مقدم آن، جاسوسی و تحت نظر داشتن اپوزیسیون در تبعید ایران «سازمان مجاهدین خلق» و «شورای ملی مقاومت ایران» است. وزارت اطلاعات ایران در سفارت ایران در برلین از امکانات سفارت جهت انجام ماموریتش که تحت نظر داشتن مخالفین ایرانی مقیم آلمان می‌باشد، استفاده می‌کند و در کنار آن دست به حمایت لجستیکی عملیات سرویس اطلاعاتی مرکز وزارت اطلاعات در تهران می‌زند. این گزارش می‌نویسد: در تاریخ 22اکتبر 2008 در شهر فرانکفورت متعاقب حکم دادگاه، قاضی تحقیق دیوان عالی کشور خانه و محل کار یک فرد «ایرانی-آلمانی» بعلت مشکوک بودن به فعالیت برای سرویسهای مخفی تفتیش گردید. وی متهم است که به درخواست سرویس مخفی ایران اطلاعاتی را از کامپیوتر یک تبعه آلمانی ایرانی الاصل به‌دست آورده و در اختیار وزارت اطلاعات رژیم ایران قرار داده است.