728 x 90

-

توپ‌باران مناطق کردی توسط رژیم ایران، محکوم است

-

توپ باران کردستان عراق توسط رژیم آخوندی
توپ باران کردستان عراق توسط رژیم آخوندی
جمعیت دوستی بین خلقهای آزاد، طی بیانیه‌یی، توپ‌باران مناطق کردی توسط رژیم ایران را محکوم کرد و از دولت عراق، خواستار اتخاذ موضع قاطع و شکایت به مراجع بین‌المللی گردید. در این بیانیه آمده است: رژیم ایران، مدتهاست که اقدام به توپ‌باران سنگین و کور مردم و روستاهای کردی در نوار مرزی کردستان عراق می‌نمایند که باعث خسارتهای سنگین و آوارگی شهروندان بیگناه این منطقه شده است. این اقدام رژیم ایران، به‌مثابه کشتار جمعی و اعلام جنگ از سوی رژیم ایران است و سکوت در برابر آن، تنها این رژیم را بر ادامه بمبارانهای کور تشویق می‌کند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/670fea40-5647-4a6f-a765-a689c2fd989c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات