728 x 90

-

جمشیدی از اجرای حکم اعدام در حکومت آخوندی دفاع کرد

-

علیرضا جمشیدی
علیرضا جمشیدی
سخنگوی دستگاه قضاییه آخوندها، از اجرای حکم اعدام در حکومت آخوندی دفاع کرد. جمشیدی شب گذشته در مصاحبه‌یی که از تلویزیون رژیم پخش می‌شد، گفت: می‌آن با تصور این که می‌تونن روی ایران فشار بیارن از یک نقطه‌یی مثلاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً فرض کنید کشور رو آسیب برسونن می‌آیند وارد میشن از جمله بحثهایی که مطرح می‌کنند اعدام هست. بحث اعدام حدود بیست‌و پنج شش کشور اعدام داره، ما هم در قوانین‌مون وجود داره. البته اونجا که قصاص هست به دلیل این که حق خصوصی افراد هست دست ما هم نیست… . ولی در عین حال دشمنی آمریکا و به اعتقاد من توی این زمینه نیست، توی همه ابعاد هست این هم یکی از زمینه‌ها هست ما اون چیزی که چارچوب قوانین و مقرراتمون به‌خصوص مقررات اسلامی‌مون موظفیم اونها رو انجام بدیم.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات