728 x 90

-

عفو بین‌الملل اعدام دلارا دارابی را به شدت محکوم می‌کند

-

دلارا دارابی اعدام شد
دلارا دارابی اعدام شد
خبرگزاری فرانسه با عنوان «اعدام یک زن جوان توسط رژیم ایران خشم عفو بین‌الملل را برمی‌انگیزد» نوشت: حسیبه حاج صحرارویی معاون بخش خاورمیانه‌و آفریقای‌شمالی عفو بین‌الملل گفت عفو بین‌الملل از اعدام دلارا دارابی به ویژه که وکیل او از این اعدام باخبرنشده؛ به خشم آمده است. صحرارویی گفت این اعدام صبح روز جمعه در زندان مرکزی رشت واقع در شمال غرب تهران به‌رغم این التزام که وکیل او باید 48ساعت قبل مطلع می‌شده، انجام شده است. وی افزود این موضوع یک حرکت مشکوک از طرف مقامهای رژیم ایران بوده تا به این ترتیب با اعتراضهای داخلی و بین‌المللی که ممکن بود جان دلارا دارابی را نجات بدهد، مقابله کنند. سازمان عفو بین‌الملل محاکمه دلارا دارابی را منصفانه ندانسته چرا که دادگاهها بعداً شواهد جدید را نپذیرفتند. این اسناد نشان می‌دادند که دلارا دارابی احتمالاً مرتکب این قتل نشده است. وکیل او در اواسط آوریل به روزنامه دولتی اعتماد تأکید کرده بود که دلارا دارابی بیگناه است.