728 x 90

-

مأموران وزارت بدنام اطلاعات چند تن از دانشجویان پلی‌تکنیک را دستگیر کردند

-

احمد قصابان، نریمان مصطفوی، مهدی مشایخی و عباس حکیم زاده
احمد قصابان، نریمان مصطفوی، مهدی مشایخی و عباس حکیم زاده
براساس گزارشهای دریافتی صبح امروز مأموران وزارت اطلاعات آخوندها با حمله وحشیانه به منازل برخی از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک، تعدادی از آنان را دستگیر کردند. احمد قصابان، نریمان مصطفوی، مهدی مشایخی و عباس حکیم زاده از جمله بازداشت شدگان امروز هستند. از وضعیت برخی دیگر از دانشجویان دستگیر شده هنوز اطلاعی در دست نمی‌باشد. دژخیمان رژیم آخوندی در برابر اعتراض خانواده و بستگان دستگیر شدگان آنان را تهدید کرد.