728 x 90

-

صدای انفجار شنیده شده درگرمسار، مربوط به شلیک موشک بوده است

-

شلیک موشک
شلیک موشک
براساس گزارشهای دریافتی از گرمسار، مردم این شهر می‌گویند صدای انفجاری که چندی پیش شنیده شد، مربوط به آزمایش موشکی رژیم می‌باشد. روز دوشنبه هفتم بهمن ماه جاری صدای مهیبی شنیده شد و پس از آن ماشینهای سپاه پاسداران سریعا خود را به منطقه‌یی که صدای انفجار می‌آمد رساندند و بعد اعلام کردند که این صدای انفجار دینامیت برای ساختن جاده بوده است. مردم می‌گویند این صدای انفجار یک موشک بوده و به احتمال زیاد نسل جدیدی از موشکهای سجیل 2 یا شهاب می‌باشد که آزمایش شده است. مردم این منطقه هم‌چنین می‌گویند، هرازگاهی ماشینهای غول پیکر در اواخر شب به سمت کویر یعنی به سمت محل انفجار وارد و پس از 3یا4روز از آن محل خارج می‌شوند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a520e063-08ce-46f7-9d16-47e33f9aebd6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات