728 x 90

محكوميت‌هاى بين‌المللى,

دیوید کامرون رژیم ایران را یک رژیم مستبد خواند

-

دیوید کامرون
دیوید کامرون
دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلستان رژیم ایران را یک ”رژیم مستبد“ خواند و مجهز شدن این رژیم به سلاح اتمی را تهدیدی برای تمام جهان دانست. به گزارش خبرگزاری رویتر وی که در پارلمان اسراییل سخنرانی می‌کرد گفت من در نگرانی عمیق شما نسبت به رژیم ایران سهیم هستم. من نسبت به رژیم جدید چندان هیجانزده نیستم.
خبرگزاری رویتر گفت اشاره‌ دیوید کامرون به انتخاب حسن روحانی بود.
دیوید کامرون در مورد قاچاق سلاح توسط رژیم ایران نیز گفت: این یک اقدام انزجارآور دیگر توسط رژیم ایران است.